Ledningsrenovering på VA nätet i Västerby – leveranskapaciteten kommer tillfälligt att bli begränsad.

Måndagen den 16 september mellan kl. 08:00-12:00 utförs en ledningsrenovering vid Västerby vilket innebär att leveranskapaciteten kommer begränsas. Vissa kunder kan komma att bli helt utan vatten, en del kommer få ett lägre tryck och vissa kanske inte ens märker av det. Det är ett ganska stort område som berörs, information har skickats till berörda.

Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.
  • Vi ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på tel. 0225 – 349 20.
  • När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!
BACK