Med anledning av vattenkvaliten i Västerby

Orsaken till den förändrade vattenkvalitén i delar av Västerby beror på ett större uttag av vatten. Nu spolar vi ur ledningarna och ber även allmänheten att spola i närmaste inkommande kran. Undvik att använda disk- och tvättmaskin tills dess att vattenkvalitén återgått till det normala. Inom de närmsta timmarna bör vattenkvalitén vara återställd.

BACK