Ofarlig bismak på dricksvattnet i Vikmanshyttan

Flera samtal om annorlunda smak på dricksvattnet i Vikmanshyttan har inkommit till vår kundtjänst. Smaken beror på den dosering av klor som sker på ledningsnätet för tillfället. När klor reagerar med organiska ämnen i dricksvatten kan en klorförening bildas så att lukt och smak uppstår.

Dricksvattnet är inte farligt att dricka.

Kloreringen kommer pågå tills vi har önskvärd dricksvattenkvalitet i området. Annorlunda smak och lukt på dricksvattnet kan förekomma under hela kloreringsperioden.  

BACK