Ombyggnadsarbete av elnätet i Grådö

Arbetet med att lägga om driften pågår för fullt och beräknas vara klart under V. 44. Vi bygger bort vår gamla fördelningsstation 20/10 kV och matar istället elnätet från vår nya fördelningsstation vid Hamregårdsvägen.

Avbrottet berör 524 kunder, vi aviserar fortlöpande vartefter arbetet pågår.

Vi höjer elnätets standard med stort kundfokus!

BACK