Planerat underhållsarbete lördag den 26/2 påverkar vattenleverans i Grådö

Lördag den 26 februari mellan kl. 16:00-20:00 kommer vattenleveransen vara avstängd i Grådö. Berörda kunder har meddelats per post tillsammans med information enligt nedan. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten och luft finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

BACK