Spolning av dricksvattennätet i Garpenbergs Gård

Efter inkomna samtal om smak av klor i dricksvattnet i Garpenbergs Gård är drifttekniker på plats för att utreda och spola ur dricksvattennätet i området. Kunder uppmanas att spola i sina dricksvattenkranar så dricksvattnet i fastigheternas egna ledningar ersätts med nytt vatten.

Klorering som förekommit sen en tid tillbaka i området har avslutats och inget klor doseras längre till ledningsnätet. Informationen kommer uppdateras efter det att åtgärder utförts av drifttekniker.

BACK