Stor vattenläcka i Västerby med omnejd

Reparation påbörjas direkt vilket innebär att våra kunder i Västerby och runt Bysjön samt Österby och vid Viggen kommer vara utan vatten under eftermiddagen.

När vattenleveransen är åter är det viktigt att låta vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

BACK