Störningar på elnätet, Sundfiske mfl.

Vi har haft korta strömavbrott, sk återinkopplingar, på delar av vårt nät i Dala-Husby senaste veckan. Avbrottslängden är ca 10 sekunder varje tillfälle och inget kvarstående fel.

Första felet inträffade 29 juli kl. 16:49, därefter 31 juli kl. 13:46 och senast 1 augusti kl. 14:23.

Vi har felsökt men ännu inte hittat något som kan orsaka felen.

Allt tyder på att felet finns i vårt luftledningsnät, en kvist eller något som kan få ledningen att slå ihop och kortslutas, t ex större fågel. Arbetet med att hitta orsaken fortlöper.

BACK