Strömavbrott i Långshyttan

Under natten och morgonen den 21/9 drabbades Långshyttan av strömavbrott.
Totalt har 530 kunder berörts.
Tidpunkter: mellan klockan 01:03 – 01:42 och sedan kl 06:26 – 06:58. Vi är relativt säkra på orsaken – gamla kablar som kan vara vattenskadade, fenomenet kallas för ”Treeing”. Vi kommer att påbörja schaktning för att ersätta dessa snarast. 

Berörda områden: Kraftstationen – Industrihuset – Brukshotellet – Kyrkan – Nybo – Tallen – Backliden – Hedsveden – Olarssveden.

 

BACK