Tillfälligt avbrott i vattenleveransen till delar av Åsgatan och Sandelsgatan

Onsdag 15/5 Tillfälligt avbrott i vattenleveransen till delar av Åsgatan och Sandelsgatan.

Mellan 05:00- 07:00 kommer vattnets stängas för delar av Åsgatan och Sandelsgatan för omkoppling av vattenledningar.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

BACK