Underhållsarbete på vattennätet längs Tvikstavägen

Avbrott på vattenleveransen kan förekomma.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

Vid ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst tel. 0225 – 349 20.

BACK