Unken lukt ifrån dricksvattnet

Under gårdagen rengjordes vattenreservoaren vid Stadsberget. Med anledning av detta har det tillfälligt uppkommit en ”unken” doft vilket många av våra kunder har noterat. Den unkna doften är inte detsamma som att vattenkvalitén är dålig utan är ett resultat av reningen. Vi rekommenderar våra kunder att spola ordentligt.

BACK