Vattenläcka i Garpenberg

Läcksökning pågår i området. Tillfälliga avstängningar i vattenleveransen kan förekomma. Ring gärna till oss på 0225-34920 om ni upplever förändrat tryck i kranen eller om ni ser vatten komma upp till markytan. Det hjälper oss att snabbare hitta läckan.

BACK