Vattenläcka i Västerby åtgärdad

Ledningen har reparerats och berörda kunder har vatten igen.

När vattenleveransen är åter är det viktigt att låta vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

BACK