Priser privatkund

Fast pris 1 år  67,50 öre/kWh inkl. moms, avtalsstart 1/2-2020
Fast pris 3 år  64,94 öre/kWh inkl. moms, avtalsstart 1/2-2020
Rörligt pris: spotpris + vårt påslag *priset varierar över tid

För önskemål om andra avtalsperioder – vänligen kontakta kundtjänst samt förbrukningar över 100 MWh på offert.

Avtal

BACK