Priser privatkund

Fast pris 1 år 48,27 öre/kWh inkl. moms, avtalsstart 1/12-2020
Fast pris 3 år 50,60 öre/kWh inkl. moms, avtalsstart 1/12-2020
Rörligt pris: spotpris + vårt påslag *priset varierar över tid

För önskemål om andra avtalsperioder – vänligen kontakta kundtjänst samt förbrukningar över 100 MWh på offert.

För att teckna avtal – kontakta kundtjänst tel. 0225 – 349 20.

BACK