Rörligt pris

När du vill ha möjlighet till lägre pris, även om det kan innebära större svängningar.

Rörligt pris kan bli både lågt och högt. Det är viktigt att man är beredd att vara uthållig. Rörligt pris innebär en större risk för pristoppar, beroende på hur marknaden utvecklar sig. Elpriset prissätts månadsvis i efterskott och baseras på vårt inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I inköpspriset ingår bland annat kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, förnyelsebar el, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät.

BACK