Elpriskompensation

Uppdatering:

Nu är elpriskompensationen för december 2021, januari och februari 2022 utbetald till de kunder som är berättigade till stödet.

Den förlängda elpriskompensationen som avser mars 2022, kommer preliminärt att utbetalas i september 2022.

Vi kommer även denna gång använda Swedbanks utbetalningstjänst SUS för utbetalning av stödet, så om du inte redan har anmält ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister, finns möjlighet att göra det via följande länk:

https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html

Vi återkommer med information om detta i augusti 2022, både här på hemsidan och med utskick till de som berörs.


Du som är berättigad till elpriskompensation avseende december 2021, januari- och februari 2022 kommer inom kort erhålla ett A4-vykort hem i brevlådan med information om hur utbetalningen går till. Utbetalningarna kommer att ske månadsskiftet maj/juni 2022.

Genom en extra ändringsbudget har riksdagen beslutat att avsätta närmare 7,5 miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser.

Kompensationen, som gäller för månaderna december 2021, januari 2022 och februari 2022, baseras på hur stor elanvändning ditt hushåll har varje månad.

Du behöver inte anmäla dig för att få ta del av stödet – vi använder Swedbanks utbetalningstjänst SUS för att betala ut hela ersättningen vid ett tillfälle.

Hur går det till?

Anmäl ditt kontonummer för utbetalning på Swedbank.se (gäller kontonummer på alla svenska banker), en kontoanmälan innebär INTE att du blir kund hos Swedbank.

https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html

Modellen är utformad som en trappa i tolv steg och börjar på en användningsnivå om 700 kWh upp till 2 000 kWh. Har du fler fastigheter får du betalt per fastighet.
I tabellen nedan ser du de olika nivåerna.

Förbrukning per månad (kWh)Stöd per månad (kr)Stöd totalt dec-feb (kr)
700 – 899100300
900 – 999200600
1000 – 1099300900
1100 – 11994001200
1200 – 12995001500
1300 – 13997002100
1400 – 14999002700
1500 – 159911003300
1600 – 169913003900
1700 – 179915004500
1800 – 189917005100
1900 – 199919005700
   
Över 200020006000
BACK