Allmänna avtal

Här hittar ni allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar. Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Energi och avses komplettera de enskilda avtal om anslutning och överföring som parterna ska ingå skriftligen.

BACK