Energi

Ström – en rörelse eller flöde av elektriskt laddade partiklar som vanligen mäts i ampere.
Spänning – förmågan hos ett elektrisk fält att utföra arbete, vilket vanligen mäts i volt.
Effekt – mängden arbete uträttat per tidsenhet, mäts i watt.

Exempel: en spisplatta som har effekten 1 000 watt och är påslagen en timme har förbrukat 1 kWh (kilowattimme).

Nedan redogörs för de vanligaste begreppen som används då man talar om energi:

V (volt)
kV (kilovolt) 1 000 volt.
W (watt) anger effekt (energi per tidsenhet).
kW (kilowatt) 1 000 watt.
MW (megawatt) 1 000 000 watt.
GW (gigawatt) 1 000 000 000 watt.
TW (terawatt) 1 000 000 000 000 watt.
1 kWh (kilowattimme) 1 kilowatt under en timme.
1 MWh (megawattimme) 1 000 kilowattimmar.
1 GWh (gigawattimme) 1 000 000 kilowattimmar.
1 TWh (terawattimme) 1 000 000 000 kilowattimmar.

1 kWh räcker till…
Bastu     5000 W,  12 minuter
Brödrost 1000 W,   1 timme
Dator          200 W,   5 timmar
Glödlampa  25 W, 40 timmar
Lågenergi-lampa           7 W, 143 timmar
TV                100 W, 10 timmar

Visste du att …
Varje grads sänkning av inomhustemperaturen sänker energiåtgången för uppvärmning med ca 5%

Läs mer på www.energikunskap.se

BACK