Hedemora Energi byter ut samtliga elmätare till den nya generationens smarta elmätare.

Bytet medför inte någon direkt kostnad för dig som kund utan ingår i den ordinarie elnätsavgiften. Det finns många fördelar för dig som kund, till exempel:

Elmätaren känner av om strömmen försvinner hos dig.

Hedemora Energi kan således åtgärda felet betydligt snabbare än idag och du som kund behöver inte göra något.

Sänk din elnätsavgift med rätt säkring.

Många kunder har idag fel säkringsnivå i sina hem. Den ökade mängden data från den nya elmätaren gör det lättare att analysera vilken säkringsnivå som behövs. Att ha en för hög säkring kostar dig som kund minst 1 500 kronor per år.

Mätvärden per timme ger dig som kund mer koll.

Elmätaren samlar in värden från ditt hem varje timme, vilket gör att du som kund får en bättre inblick i din elanvändning. Att du kan se hur mycket el du använt varje timme gör det enklare för dig som kund att identifiera vad det är som drar mycket el i ditt hem. Du får på så vis också en större möjlighet att påverka din elräknings storlek.

Möjlighet att producera din egen el.

Den nya elmätaren kan göra skillnad på el som matas in och ut från ditt hem. Det blir med den därför möjligt för dig att bli en så kallad prosument – en producerande konsument. Förslagsvis med hjälp av solceller på taket.

Ett bättre och stabilare elnät.

Genom ny, smart teknik kommer elmätarna hjälpa Hedemora Energi att förstå hur elnätet mår. Det kommer därför vara lättare för Hedemora Energi att förebygga och åtgärda fel.

BACK