Leveranssäkerheten inom Hedemora Elnäts konsessionsområde

Avbrottstiden för korta oaviserade avbrott (mellan 0,1 sekunder – 3 minuter) är 0,0013 minuter per år och elanvändare. Avbrottsfrekvensen har varit 0,082 avbrott per elanvändare och år, avbrotten beror på fördröjda återinkopplingsautomatiker och drabbar huvudsakligen elanvändare boende på högspänningsnät matat av friledning.

Avbrottstiden för långa oaviserade avbrott (mellan 3 minuter – 12 timmar) är 32,3 minuter per år och elanvändare. Avbrottfrekvensen har varit 0,3 avbrott per elanvändare och år.

Avbrottstiden för långa aviserade avbrott (mellan 3 minuter – 12 timmar) är 26,3 minuter per år och elanvändare. Avbrottfrekvensen har varit 0,25 avbrott per elanvändare och år.

Baserat på statistik från avbrottsrapportering år 2014

BACK