Prislista elnät 2017

Säkringskunder

De nätpriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Elnät AB.  Debitering av avgiften sker månadsvis efter mätarställning.

Prislistan gäller fr.o m. 2017-01-01

Fast nätavgift, kr/år

Säkring Inkl moms Exkl moms
16 A lgh 1 056 844,80
20 A lgh 1 697 1 357,60
16 A 2 286 1 828,80
20 A 2 987 2 382,40
25 A 3 702 2 961,60
35 A 4 674 3 739,20
50 A 6 157 4 925,60
63 A 7 895 6 316,00
80 A 9 966 7 972,80
100 A 12 635 10 108,00
125 A 17 039 13 631,20
160 A 23 393 18 714,40
200 A 29 247 23 397,60
225 A 34 326 27 460,80
250 A 38 209 30 567,20
315 A 45 299 36 239,20
355 A 50 720 40 576,00
400 A 57 000 44 600,00
500 A 71 040 56 832,00
630 A 89 203 71 362,40

Mätarsäkring 16 A lgh och 20 A lgh tillämpas endast för lägenheter i flerfamiljshus med minst 3 lägenheter och där fastigheten har eget abonnemang.

Rörlig nätavgift, öre / kwh

Säkringstariff Inkl moms Exkl moms
16 A – 630 A 24,90 19,92

Prislista effekt 2017

Prislistan gäller fr.o.m 2017-01-01.

Priser exkl. moms

Nättaxa Högspänning effekt
Fast avgift 20 764 kr/år
Abonnemangs avg. = abonnerad effekt (Ska fastställas före aktuellt år). 164 kr/kW
Högbelastningsavg. 492 kr/kW
Energiavgifter
vh 4,5 öre/kW
övrig tid 4 öre/kW
Nättaxa Lågspänning effekt
Fast avgift 12 320 kr/år
Abonnemangs avg. = abonnerad effekt (Ska fastställas före aktuellt år). 307 kr/kW
Högbelastningsavg. 492 kr/kW
Energiavgifter
vh 7,6 öre/kW
övrig tid 6,1 öre/kW
  • vh= tiden nov-mars, mån-fre 06-22
  • Abonnemangs avg.= abonnerad effekt.
  • Högbelastnings avg.= högsta tim-effekt resp månad under tid gällande vh

Abonnemangsavgift betalas efter abonnerad effekt. Överskrids abonnerad effekt (medelvärdet av de två högsta timeffekterna under skilda månader) debiteras överuttagsavgift med 100 % på den effekt som överstiger abonnerad effekt. Fast avgift och abonnemangsavgift debiteras med 1/12 del av årsavgiften varje månad. Högbelastningsavgift betalas efter högsta timeffekten under månaderna nov-mars, mån-fre kl 06-22 med 1/5 del av avgiften varje månad. Energiavgifter betalas efter uppmätt förbrukning.

Uttag av reaktiv effekt i kVAr räknat medges intill 50 % av den uttagna abonnerade effekten i kW. Uttagen reaktiv effekt bestäms som medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under året för uttagen reaktiv timeffekt. Avgift för överuttag med reaktiv effekt är 88 kr/kVAr/år.

BACK