Prislista Elnät 2019

Säkringskunder

De nätpriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Elnät AB.  Debitering av avgiften sker månadsvis efter mätarställning.

Prislistan gäller fr.o.m. 2019-01-01

Inkl. moms år 2019. Fast nätavgift, kr/år inkl. moms 25%.

Säkring Normaltariff
16 A lgh 1 195
20 A lgh 1 919
16 A 2 586
20 A 3 369
25 A 4 187
35 A 5 287
50 A 6 964
63 A 8 929
80 A 11 272
100 A 14 290
125 A 19 272
160 A 26 459
200 A 33 079
225 A 38 824
250 A 43 216
315 A 51 234
355 A 57 366
400 A 64 469
500 A 80 349
630 A 100 891

Mätarsäkring 16 A lgh och 20 A lgh tillämpas endast för lägenheter i flerfamiljshus med minst 3 lägenheter och där fastigheten har eget abonnemang.

Säkring Normaltariff
16A-630 A 24,90 öre/kWh 2019 INKL MOMS
19,92 öre/kWh 2019 EXKL MOMS

Prislista Effekt 2019

Effektkunder

Prislistan gäller fr.o.m. 2019-01-01.

Priser exkl. moms

Nättaxa Högspänning effekt
Fast avgift 22 394 kr/år
Abonnemangs avg. 177 kr/kW
Högbelastnings avg. 531 kr/kW
Energiavgifter
vh 4,5 öre/kWh
övrig tid 4 öre/kWh

 

Nättaxa Lågspänning effekt
Fast avgift 13 300 kr/år
Abonnemangs avg. = abonnerad effekt (ska fastställas för aktuellt år) 331 kr/kW
Högbelastnings avg. 531 kr/kW
Energiavgifter
vh 7,6 öre/kWh
övrig tid 6,1 öre/kWh

 

  • vh= tiden nov-mars, mån-fre 06-22
  • Abonnemangs avg.= abonnerad effekt.
  • Högbelastnings avg.= högsta tim-effekt resp månad under tid gällande vh

Abonnemangsavgift betalas efter abonnerad effekt. Överskrids abonnerad effekt (medelvärdet av de två högsta timeffekterna under skilda månader) debiteras överuttagsavgift med 100 % på den effekt som överstiger abonnerad effekt. Fast avgift och abonnemangsavgift debiteras med 1/12 del av årsavgiften varje månad. Högbelastningsavgift betalas efter högsta timeffekten under månaderna nov-mars, mån-fre kl 06-22 med 1/5 del av avgiften varje månad. Energiavgifter betalas efter uppmätt förbrukning.

Uttag av reaktiv effekt i kVAr räknat medges intill 50 % av den uttagna abonnerade effekten i kW. Uttagen reaktiv effekt bestäms som medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under året för uttagen reaktiv timeffekt. Avgift för överuttag med reaktiv effekt är 88 kr/kVAr/år.

BACK