Prislista Elnät 2022

Säkringskunder

De nätpriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Elnät AB.  Debitering av avgiften sker månadsvis efter mätarställning.

Prislistan gäller fr.o.m. 2022-01-01

Inkl. moms. Fast nätavgift, kr/år inkl. moms 25%.

Säkring Normaltariff
16 A lgh 1 303
20 A lgh 2 092
16 A 2 819
20 A 3 673
25 A 4 566
35 A 5 765
50 A 7 594
63 A 9 737
80 A 12 292
100 A 15 582
125 A 21 015
160 A 28 851
200 A 36 070
225 A 42 334
250 A 47 123
315 A 55 867
355 A 62 553
400 A 70 298
500 A 87 614

Mätarsäkring 16 A lgh och 20 A lgh tillämpas endast för lägenheter i flerfamiljshus med minst 3 lägenheter och där fastigheten har eget abonnemang.

Säkring Normaltariff
16A-500 A 24,90 öre/kWh INKL MOMS
19,92 öre/kWh EXKL MOMS

Prislista Effekt 2022

Effektkunder

Denna prislista gäller fr.o.m. 2020-01-01.

Priser exkl. moms

Nättaxa Högspänning effekt
Fast avgift 22 950 kr/år
Abonnemangsavgift 181 kr/kW
Högbelastningsavgift 544 kr/kW
Energiavgifter
Höglasttid 4,5 öre/kWh
övrig tid 4 öre/kWh

 

Nättaxa Lågspänning effekt
Fast avgift 13 633 kr/år
Abonnemangsavgift 339 kr/kW
Högbelastningsavgift 544 kr/kW
Energiavgifter
Höglasttid 7,6 öre/kWh
övrig tid 6,1 öre/kWh
  • Höglasttid = tiden nov-mars, mån-fre 06-22
  • Abonnemangsavgift = abonnerad effekt (ska faställas för aktuellt år).
  • Högbelastningsavgift = högsta tim-effekt resp månad under tid gällande höglasttid.

Abonnemangsavgift betalas efter abonnerad effekt. Överskrids abonnerad effekt (medelvärdet av de två högsta timeffekterna under skilda månader) debiteras överuttagsavgift med 100 % på den effekt som överstiger abonnerad effekt. Fast avgift och abonnemangsavgift debiteras med 1/12 del av årsavgiften varje månad. Högbelastningsavgift betalas efter högsta timeffekten under månaderna nov-mars, mån-fre kl 06-22 med 1/5 del av avgiften varje månad. Energiavgifter betalas efter uppmätt förbrukning.

Uttag av reaktiv effekt i kVAr räknat medges intill 50 % av den uttagna abonnerade effekten i kW. Uttagen reaktiv effekt bestäms som medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under året för uttagen reaktiv timeffekt. Avgift för överuttag med reaktiv effekt är 88 kr/kVAr/år.

BACK