Prislista Elnät 2021

Säkringskunder

De nätpriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Elnät AB.  Debitering av avgiften sker månadsvis efter mätarställning.

Prislistan gäller fr.o.m. 2020-01-01

Inkl. moms. Fast nätavgift, kr/år inkl. moms 25%.

Säkring Normaltariff
16 A lgh 1 242
20 A lgh 1 995
16 A 2 688
20 A 3 502
25 A 4 353
35 A 5 496
50 A 7 240
63 A 9 283
80 A 11 719
100 A 14 856
125 A 20 036
160 A 27 507
200 A 34 390
225 A 40 362
250 A 44 928
315 A 53 264
355 A 59 639
400 A 67 023
500 A 83 532

Mätarsäkring 16 A lgh och 20 A lgh tillämpas endast för lägenheter i flerfamiljshus med minst 3 lägenheter och där fastigheten har eget abonnemang.

Säkring Normaltariff
16A-500 A 24,90 öre/kWh 2019 INKL MOMS
19,92 öre/kWh 2019 EXKL MOMS

Prislista Effekt 2021

Effektkunder

Denna prislista gäller fr.o.m. 2020-01-01.

Priser exkl. moms

Nättaxa Högspänning effekt
Fast avgift 22 950 kr/år
Abonnemangs avg. 181 kr/kW
Högbelastnings avg. 544 kr/kW
Energiavgifter
vh 4,5 öre/kWh
övrig tid 4 öre/kWh

 

Nättaxa Lågspänning effekt
Fast avgift 13 633 kr/år
Abonnemangs avg. = abonnerad effekt (ska fastställas för aktuellt år) 339 kr/kW
Högbelastnings avg. 544 kr/kW
Energiavgifter
vh 7,6 öre/kWh
övrig tid 6,1 öre/kWh
  • vh= tiden nov-mars, mån-fre 06-22
  • Abonnemangs avg.= abonnerad effekt.
  • Högbelastnings avg.= högsta tim-effekt resp månad under tid gällande vh

Abonnemangsavgift betalas efter abonnerad effekt. Överskrids abonnerad effekt (medelvärdet av de två högsta timeffekterna under skilda månader) debiteras överuttagsavgift med 100 % på den effekt som överstiger abonnerad effekt. Fast avgift och abonnemangsavgift debiteras med 1/12 del av årsavgiften varje månad. Högbelastningsavgift betalas efter högsta timeffekten under månaderna nov-mars, mån-fre kl 06-22 med 1/5 del av avgiften varje månad. Energiavgifter betalas efter uppmätt förbrukning.

Uttag av reaktiv effekt i kVAr räknat medges intill 50 % av den uttagna abonnerade effekten i kW. Uttagen reaktiv effekt bestäms som medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under året för uttagen reaktiv timeffekt. Avgift för överuttag med reaktiv effekt är 88 kr/kVAr/år.

BACK