Elproduktion

Hedemora Energi har fr. o. m. år 2012 startat upp elproduktion i kommersiellt syfte. Det är en ny verksamhet som vi aldrig tidigare arbetat med.
Våra produktionsanläggningar består av två stycken kraftvärmeanläggningar, en i Hedemora (2,5 MW) och en i Säter (1,7 MW). Dessutom har vi under året blivit ägare till ett Vindkraftverk (2 MW). Vindkraftverket ingår i vindkraftparken benämnd Högtjärnsklack i Hedemora kommun. Totalt förväntar vi oss att producera ca 30 GWh el per år.

Se vårt bildspel om Kraftvärmen i Säter och Hedemora

För mer information

Kontakta Liina Veerme
VD Hedemora Energi
telefon 0225-34 910.


Kraftvärme

Våra kraftvärmeanläggningar i Hedemora och Säter har producerat följande mängder el. Uppdaterat 2015-01-14

  Föregående år  15 575 MWh
  Hittills i år   788  MWh 

Vindkraft

Högtjärnsklack – Garpenberg

Dala Vind har i samarbete med Hedemora Energi byggt en vindkraftpark i kommunen. Parken består av 7 verk à 2 MW per styck och är belägen på och vid Högtjärnsklack i Garpenberg, se kartan. Hedemora Energi har  förvärvat ett av parkens verk (Verk 1). Övriga verk ägs av både offentliga organisationer, ekonomiska föreningar och företag.

 

Produktionsdata

Nedan hittar du en länk till produktionsdata för bland annat vårt vindkraftverk Heidi på Högtjärnsklack. Verket heter Heidi för att det var Heidi som hade namnsdag den dag verket togs i drift.

Produktionsdata vindkraftverk

vindkraft


Är Du intresserad av egen elproduktion?

Kontakta Teknisk Kundtjänst på telefon 0225-34 900

Anmälan Småskalig elproduktion

BACK