Fel på fjärrvärmen

Fjärrvärme är ett tillförlitligt och säkert sätt att värma huset med. Om fel ändå uppkommer är det oftast den egna anläggningen, d.v.s. fjärrvärmecentralen, som är felaktig.

Värmeleveransen från våra produktionskällor är mycket säker. Om någon panna får en driftstörning går en ny panna in och täcker upp med värme.

Fjärrvärmecentralen är fastighetsägarens egendom. Om det blir en läcka eller fel i centralen kontakta gärna kundtjänst genom att klicka här.

kallt
BACK