Priser Fjärrvärme

De fjärrvärmepriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Gäller från 1 februari 2022

Hedemora (inklusive moms)

Taxa Villa Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3959 116 558 4209 37173 99147
Abonn. avgift (kr/kW och år) 1436 1294 1184 1177 1073
Flödesavgift (kr/m3) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 884 593 593 593 593 593
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 806 480 480 480 480 480
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 589 368 368 368 368 368

Långshyttan (inklusive moms)

Taxa Villa Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3959 116 558 4209 37173 99147
Effektavgift (kr/kW och år) 1436 1294 1184 1177 1073
Flödesavgift (kr/m3) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 884 593 593 593 593 593
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 806 480 480 480 480 480
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 589 368 368 368 368 368

Säter och Stora Skedvi (inklusive moms)

Taxa Villa Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3959 114 546 4127 36444 97202
Effektavgift (kr/kW och år) 1610 1593 1519 1358 1256
Flödesavgift (kr/m3) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 992 588 588 588 588 588
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 895 476 476 476 476 476
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 584 365 365 365 365 365

Vikmanshyttan (inklusive moms)

Taxa Vikmanhyttan 01 Vikmanhyttan 02 Vikmanhyttan 03 Vikmanhyttan 04
Energiavgift (kr/MWh och år)  1004 1006 1009 1021

Övrigt

Kontroll av fjärrvärmemätare 1 760 kr inkl moms

BACK