Priser Fjärrvärme

De fjärrvärmepriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB.

Hedemora (inklusive moms)

Taxa Villa Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3825 112 539 4067 35916 95794
Abonn. avgift (kr/kW och år) 1387 1250 1144 1137 1037
Flödesavgift (kr/m3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 765 514 514 514 514 514
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 698 416 416 416 416 416
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 510 319 319 319 319 319

Långshyttan (inklusive moms)

Taxa Villa Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3825 112 539 4067 35916 95794
Effektavgift (kr/kW och år) 1387 1250 1144 1137 1037
Flödesavgift (kr/m3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 765 514 514 514 514 514
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 698 416 416 416 416 416
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 510 319 319 319 319 319

Säter och Stora Skedvi (inklusive moms)

Taxa Villa Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3825 110 528 3987 35212 93915
Effektavgift (kr/kW och år) 1556 1539 1468 1312 1214
Flödesavgift (kr/m3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 867 514 514 514 514 514
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 782 416 416 416 416 416
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 510 319 319 319 319 319

Vikmanshyttan (inklusive moms)

Taxa Vikmanhyttan 01 Vikmanhyttan 02 Vikmanhyttan 03 Vikmanhyttan 04
Energiavgift (kr/MWh och år)  910 912,5 915 925

Övrigt

Kontroll av fjärrvärmemätare 1 700 kr inkl moms

BACK