Priser Fjärrvärme

De fjärrvärmepriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Gäller från 1 februari 2020

Hedemora (inklusive moms)

Taxa Villa Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3825 112 539 4067 35916 95794
Abonn. avgift (kr/kW och år) 1387 1250 1144 1137 1037
Flödesavgift (kr/m3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 834 560 560 560 560 560
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 761 453 453 453 453 453
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 556 348 348 348 348 348

Långshyttan (inklusive moms)

Taxa Villa Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3825 112 539 4067 35916 95794
Effektavgift (kr/kW och år) 1387 1250 1144 1137 1037
Flödesavgift (kr/m3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 834 560 560 560 560 560
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 761 453 453 453 453 453
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 556 348 348 348 348 348

Säter och Stora Skedvi (inklusive moms)

Taxa Villa Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3825 110 528 3987 35212 93915
Effektavgift (kr/kW och år) 1556 1539 1468 1312 1214
Flödesavgift (kr/m3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 936 555 555 555 555 555
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 845 449 449 449 449 449
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 551 345 345 345 345 345

Vikmanshyttan (inklusive moms)

Taxa Vikmanhyttan 01 Vikmanhyttan 02 Vikmanhyttan 03 Vikmanhyttan 04
Energiavgift (kr/MWh och år)  956 958 961 971

Övrigt

Kontroll av fjärrvärmemätare 1 700 kr inkl moms

BACK