Priser Fjärrvärme

De fjärrvärmepriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB.
Nya prismodellen nedan gäller from 2017-01-01 tom 2017-12-31.

Hedemora (inklusive moms)

Taxa Villa Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3825 112 539 4067 35916 95794
Abonn. avgift (kr/kW och år) 1387 1250 1144 1137 1037
Flödesavgift (kr/m3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 765 514 514 514 514 514
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 698 416 416 416 416 416
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 510 319 319 319 319 319

Långshyttan (inklusive moms)

Taxa Villa Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3825 112 539 4067 35916 95794
Effektavgift (kr/kW och år) 1387 1250 1144 1137 1037
Flödesavgift (kr/m3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 765 514 514 514 514 514
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 698 416 416 416 416 416
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 510 319 319 319 319 319

Säter och Stora Skedvi (inklusive moms)

Taxa Villa Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3825 110 528 3987 35212 93915
Effektavgift (kr/kW och år) 1556 1539 1468 1312 1214
Flödesavgift (kr/m3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 867 514 514 514 514 514
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 782 416 416 416 416 416
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 510 319 319 319 319 319

Vikmanshyttan (inklusive moms)

Taxa Vikmanhyttan 01 Vikmanhyttan 02 Vikmanhyttan 03 Vikmanhyttan 04
Energiavgift (kr/MWh och år)  910 912,5 915 925

Övrigt

Kontroll av fjärrvärmemätare 1 700 kr inkl moms

BACK