Serviceavtal

Är du villakund och intresserad av serviceavtal? Ett serviceavtal innebär att vi gör ett hembesök vartannat år där vi går igenom följande:

  • Funktionskontroll av reglerutrustning
  • Kontroll av säkerhetsventiler
  • Funtionskontroll av pumpar
  • Kontroll av statiskt tryck i värmesystem
  • Kontroll av packningar
  • Kontroll av termometrar
  • Rengöring av filter
  • Upprättande av serviceprotokoll
  • ”Smart värme appen” från Ngenic – du får full kontroll och jämnare temperatur
  • Kostnad för serviceavtal är 800 kr/år

Om Du har serviceavtal så får Du även hjälp av vår servicepersonal vid eventuella fel på din fjärrvärmeanläggning. Pris för detta enligt nedan:

Ordinarie tid: 400 kr/timme
Under övrig tid: 800 kr/timme (minsta debitering 1 timme)

Reservdelar tillkommer.

Ring Hedemora Energi 0225-349 00 för mer information.

BACK