Serviceavtal

Är du villakund och intresserad av serviceavtal? Ett serviceavtal innebär att vi gör ett hembesök vartannat år där vi går igenom följande:

  • Funktionskontroll av reglerutrustning
  • Kontroll av säkerhetsventiler
  • Funtionskontroll av pumpar
  • Kontroll av statiskt tryck i värmesystem
  • Kontroll av packningar
  • Kontroll av termometrar
  • Rengöring av filter
  • Upprättande av serviceprotokoll
  • ”Smart värme appen” från Ngenic – du får full kontroll och jämnare temperatur
  • Kostnad för serviceavtal är 880 kr/år

Om Du har serviceavtal så får Du även hjälp av vår servicepersonal vid eventuella fel på din fjärrvärmeanläggning. Pris för detta enligt nedan:

Ordinarie tid: 400 kr/timme
Under övrig tid: 800 kr/timme (minsta debitering 1 timme)

Reservdelar tillkommer.

Ring Hedemora Energi 0225-349 00 för mer information.

Gör huset smart med ett digitalt energisystem

Få ett bättre inomhusklimat och bli en del av omställningen till ett digitaliserat energisystem med vår samarbetspartner Ngenic Tune – en smart termostat för vattenburna värmesystem. Systemet är självlärande och tar förutom temperaturer och luftfuktighet också hänsyn till solljus, vilket är helt unikt. Det gör att du slipper onödig uppvärmning samtidigt som du minskar din förbrukning, sparar pengar och använder planetens resurser på ett klokare sätt.

Ngenic ingår i serviceavtalet och installeras av oss.

Läs mer om Ngenic här.

BACK