Serviceavtal

Är du villakund och intresserad av serviceavtal? Ett serviceavtal innebär att vi gör ett hembesök vartannat år där vi går igenom följande:

 • Funktionskontroll av reglerutrustning
 • Kontroll av säkerhetsventiler
 • Funtionskontroll av pumpar
 • Kontroll av statiskt tryck i värmesystem
 • Kontroll av packningar
 • Kontroll av termometrar
 • Rengöring av filter
 • Upprättande av serviceprotokoll
 • ”Smart värme appen” från Ngenic – du får full kontroll och jämnare temperatur
 • Kostnad för serviceavtal är 800 kr/år

Om Du har serviceavtal så får Du även hjälp av vår servicepersonal vid eventuella fel på din fjärrvärmeanläggning. Pris för detta enligt nedan:

Ordinarie tid: 400 kr/timme
Under övrig tid: 800 kr/timme (minsta debitering 1 timme)

Reservdelar tillkommer.

Ring Hedemora Energi 0225-349 20 för mer information.

Fel på fjärrvärmen?

Fjärrvärme är ett tillförlitligt och säkert sätt att värma huset med. Om fel ändå uppkommer är det oftast den egna anläggningen, d.v.s. fjärrvärmecentralen, som är felaktig.

Värmeleveransen från våra produktionskällor är mycket säker. Om någon panna får en driftstörning går en ny panna in och täcker upp med värme.

Fjärrvärmecentralen är fastighetsägarens egendom. Om det blir en läcka eller fel i centralen kontakta gärna kundtjänst genom att klicka här.

kallt

Byte av fjärrvärmecentral

Börjar din fjärrvärmecentral bli till åren? Då kan det vara en lönsam idé att investera i en ny istället för att reparera den gamla. De nya centralerna har en effektivare produktion av värme och varmvatten. De är dessutom kvalitetssäkrade.
Att själv bestämma när det passar att byta är bättre än att råka ut för ett akut byte när du behöver värmen som bäst.
Vi vill underlätta bytet och erbjuder därför våra kunder en komplett lösning till ett fast pris.

Pris: Offert.

I priset ingår

 • Fjärrvärmecentral Metro Therm enligt bild
 • Installation och injustering av centralen
 • Genomgång med tekniker
 • Bortforsling och återvinning av din gamla central
 • 2 års garanti

Det finns möjlighet att välja räntefri avbetalning i upp till 3 år.
Om man betalar direkt kan ROT-bidrag om 2 400 kr erhållas.

Intresseanmälan för byte av fjärrvärme central

  BACK