Faktura för dig som leverantör

Alla inköp i offentlig sektor ska enligt lag faktureras med elektronisk faktura. Det gäller för nya offentliga upphandlingar som är gjorda efter den 1 april. Hedemora Energi samarbetar med InExchange när det gäller e-fakturor. Nedan finner ni faktureringsadresser och GLN nr för våra bolag.

Hedemora Energi AB

organisationsnummer: 556115–5226
Box 33
776 21 HEDEMORA
GLN 7365561155228

Hedemora Kraft och Värme AB

organisationsnummer: 556527–9626
Box 33
776 21 HEDEMORA
GLN 7365565279623

Hedemora Elnät AB 

Organisationsnummer: 556883–1837
Box 33
776 21 HEDEMORA
GLN 7365568831835

Hedemora Elhandel AB 

organisationsnummer:559184–1936
Box 33
776 21 HEDEMORA
GLN 7365591841931

Svältbackens Kraft AB

Organisationsnummer 556464-7864
Box 33
776 21 HEDEMORA
GLN 7365564647867

Vi kan även ta emot fakturor via nätverket PEPPOL.

PEPPOL id:
Hedemora Energi AB 0007:556115–5226
Hedemora Kraft och Värme AB 0007:556527–9626
Hedemora Elnät AB 0007:556883–1837
Hedemora Elhandel AB 0007:559184–1936
Svältbackens Kraft AB  007:556464-7864

BACK