Faktura

Vi skickar flera fakturor hem till dig beroende på vilka tjänster du har hos oss. Renhållning, fjärrvärme, elnät och elproduktion är exempel på tjänster vi skickar olika fakturor för.

E-faktura

Gör det bekvämt för dig – betala din räkning med e-faktura

Fördelarna är många
Tjänsten ingår redan i Internettjänsten hos din bank och kostar inget extra. Det blir mycket enklare samtidigt som vi hjälps åt att spara på vår miljö genom minskad pappersförbrukning och minskade transporter.

Gör så här
Gå in på din Internetbank och sök på e-fakturor, där kan du sedan söka på Hedemora Energi och anmäla ditt intresse för tjänsten. Vi kommer då att på den anläggningsadress du anmält, skicka e-faktura till dig. Du får besked om du har mottagit några e-fakturor när du loggar in på din Internetbank. Genom att all betalningsinformation redan är ifylld går det sedan snabbt och enkelt att genomföra betalningen.

Autogiro

Önskar du anmäla dig för autogiro? Vi behöver ditt godkännande och skickar därför ut en förfrågan om autogiro till de kunder som efterfrågar det. Kontakta kundtjänst kontakt@hedemoraenergi.se för mer hjälp.

Har du inte råd att betala din faktura?

Om du har svårt att betala en faktura från oss vill vi att du hör av dig. Det är viktigt att du kontaktar vår kundtjänst så ser vi tillsammans över hur vi kan hjälpa.

I första hand erbjuder vi möjligheten att flytta fram fakturan som mest två månader. För att få flytta fram sin faktura krävs att det inte redan finns flertalet förfallna fakturor.

Behöver du i stället hjälp med en avbetalningsplan uppdelad på längre tid får du hjälp via Svea Ekonomi som är vår leverantör av sådana lösningar. Då tillkommer en uppläggningsavgift samt en avgift för varje faktura.

BACK