Om Hedemora Energi

Hedemora Energi är ett helägt kommunalt bolag och ägs av Hedemora Kommun. Hedemora Energi är en koncern med tre dotterbolag, Hedemora Kraft och Värme AB, Hedemora Elhandel AB samt Hedemora Elnät AB. I moderbolaget distribuerar vi fjärrvärme och stadsnätstjänster. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, omhändertar och renar avloppsvatten samt transporterar och behandlar avfall. I Hedemora Kraft och Värme AB sker koncernens fjärrvärme- och elproduktion. Hedemora Elnät AB distribuerar elenergi.

Senaste årsredovisningar & stämmoprotokoll

Årsredovisning

Klicka på länkarna nedan för att läsa & ladda hem årsredovisning.

Årsredovisning Hedemora Energi AB 2021
Årsredovisning Hedemora Kraft & Värme AB 2021
Årsredovisning Hedemora Elhandel AB 2021
Årsredovisning Hedemora Elnät AB 2021

familj
BACK