Om Hedemora Energi

Hedemora Energi är ett helägt kommunalt bolag och ägs av Hedemora Kommun. Hedemora Energi är en koncern med tre dotterbolag, Hedemora Kraft och Värme, Hedemora Elhandel samt Hedemora Elnät. I moderbolaget distribuerar vi fjärrvärme och stadsnätstjänster. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, omhändertar och renar avloppsvatten samt transporterar och behandlar avfall. I Hedemora Kraft och Värme AB sker koncernens fjärrvärme- och elproduktion. Hedemora Elnät AB distribuerar elenergi.

Energiintelligent färdplan, en illustrerad skiss över vårt samhälle och hur energi ska användas i framtiden.

För att Hedemora, och Dalarna ska kunna trygga sin energiförsörjning, och samtidigt bli fossilfria, till år 2045, krävs en rad åtgärder. Hedemora Energi deltar i nätverket Energiintelligent Dalarna där fokus ligger på utveckling mot ett klimatsmart Dalarna. Bilden visar en färdplan för energisystem, som visar hur Dalarna ska kunna trygga sin energiförsörjning, och samtidigt bli fossilfritt, till år 2045. Centralt för att komma dit är att öka tillgången till el kraftigt, parallellt med energieffektivisering.

För Hedemora Energi är vårt deltagande såväl självklart som prioriterat. Tillsammans utvecklar vi Dalarna, hållbart och attraktivt.

Läs mer om färdplanen för vårt energisystem här. 

BACK