Vi älskar Hedemora!

Genom att samarbeta med föreningar och intresseorganisationer vill vi bidra till det goda livet i Hedemora och Säter. Det är viktigt för oss att stötta framför allt barn- och ungdomsverksamhet, och vi lägger stort fokus på det lokala engagemanget.

Det här vill vi stötta

Samarbetet med oss kräver lokal prägel, och att det gäller ungdomsverksamhet (kultur, idrott, samhällsengagemang).

Vår sponsring ska fördelas över hela Hedemora samt Säter kommun, och balanseras väl mellan ovanstående kategorier samt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vårt samarbete sker uteslutande med klubbar, föreningar, enskilda utövare av idrott eller organisationer.

Kriterier som måste uppfyllas

  • De föreningar, organisationer och arrangemang som Hedemora Energi väljer att samarbeta med ska ha en tydligt syfte
  • Det ska vara i ett sammanhang som ger Hedemora Energi möjlighet till en positiv och tydlig exponering
  • Den sökta summan ska ligga i relation till den motprestation som erbjuds Hedemora Energi.

Ansökan om sponsring
Föreningar, klubbar eller organisationer som vill ansöka om stöd och samarbete kan göra det på Hedemora Energi ansökningsformulär. Ansökningar behandlas löpande, men vi önskar om möjligt din ansökan senast 15 januari. Ladda ner det här.

Ansökan skickas till

Hedemora Energi AB
Box 33
776 21 Hedemora

e-post: kontakt@hedemoraenergi.se
Märk ansökan: ”sponsringsansökan”

Vi sponsrar inte:

  • genom rabatter på våra produkter
  • verksamheter som inte är förenliga med ett hållbart miljöarbete
  • politiska eller religiösa organisationer
  • verksamheter som strider mot Hedemora Energis värderingar
  • verksamheter med osund ekonomi
  • riskfyllda verksamheter
  • enskilda lag inom en förening, enbart huvudföreningen
BACK