Sponsring

Sponsring är en del av Hedemora Energis marknadsföring. Genom den vill vi ge en positiv bild av företaget och skapa goda relationer till såväl kunder och allmänhet som de anställda på Hedemora Energi AB. Vi vill därför informera er om våra nya riktlinjer.

Sponsringspolicy
Samarbetet sker efter en budgetram som utgår från nedanstående kriterier:

 • lokalprägel
 • ungdomsverksamhet (kultur, idrott, samhällsengagemang)

Vår sponsring ska fördelas över hela kommunen och balanseras väl mellan ovanstående kategorier samt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vårt samarbete sker uteslutande med klubbar, föreningar, enskilda utövare av idrott eller organisationer. Ej teater, musik m m.

Vi sponsrar inte:

 • genom rabatter på våra produkter
 • individuella utövare av musik, teater etc.
 • verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
 • politiska eller religiösa organisationer
 • verksamheter som strider mot Hedemora Energis värderingar
 • verksamheter med osund ekonomi
 • riskfyllda verksamheter
 • enskilda lag inom en förening, enbart huvudföreningen

Kriterier som måste uppfyllas

 • De föreningar, organisationer och arrangemang som Hedemora Energi väljer att samarbeta med ska ha en tydligt syfte
 • Det ska vara i ett sammanhang som ger Hedemora Energi möjlighet till en positiv och tydlig exponering
 • Den sökta summan ska ligga i relation till den motprestation som erbjuds Hedemora Energi.

Ansökan om sponsring
Föreningar, klubbar eller organisationer som vill ansöka om stöd och samarbete kan göra det på Hedemora Energi ansökningsformulär. Ladda ner det här.

I ansökan ska anges hur ni tänker att Hedemora Energi AB ska synliggöras och andra samarbetsförslag samt vilket belopp som är aktuellt. Prövning sker endast av skriftligt inkomna ansökningar.

Ansökan skickas till

Hedemora Energi AB
Box 33
776 21 Hedemora

e-post: kontakt@hedemoraenergi.se
Märk ansökan: ”sponsringsansökan”

Beslut om sponsring
Beslut om Hedemora Energi medverkan sker en gång per år:
Ansökan ska vara inne senast 15 februari.

Besked om sponsring
Beslut om sponsring meddelas skriftligt till alla inkomna ansökningar, oavsett om den tillstyrkts eller ej.

BACK