Hedemora Energi och E-Mobility stärker Hedemoras laddinfrastruktur – ny laddstation i centrum

Nu startar arbetet för snabbladdare mitt i Hedemora centrum. Det är Hedemora Energi som tillsammans med soltechbolaget E-Mobility installerar 6 laddplatser i Hedemora centrum. Målet är att stärka och utveckla stadskärnan och Hedemoras möjlighet att ta emot ett ökat antal elbilar. Satsningen i Hedemora är unik genom bland annat sin betallösning. Laddstolparna kräver inga appar, registreringar eller medlemskap. Endast bankkort för betalning krävs.

Elektrifieringen av transportsektorn pågår för full. För att antalet eldrivna transporter ska kunna öka i önskvärd takt krävs att landets laddinfrastruktur stärks. Hedemora är inget undantag och har goda möjligheter att påverka utvecklingen.

Nu utrustas Hedemora centrum med sina första laddstolpar med 150 kW, så kallade snabbladdare. Det är det kommunala energibolaget Hedemora Energi som vill öka stadskärnans attraktivitet genom att installera laddstationer i centrum. Och laddarnas placering är ingen slump.

– Många laddare placeras i dag längs med riksvägarna, men vi vill välkomna bilisterna in i Hedemora centrum, säger Kristina Backlund, marknadschef på Hedemora Energi. Genom att placera laddarna längs med Åsgatan i centrum gör vi det enkelt för den som behöver ladda att stanna till, ta en kaffe, handla något i våra fina butiker och sedan fortsätta resan.

– Det här är en rolig milstolpe och vi ser fram emot att samarbeta med E-Mobility för att gjuta samman Dalarnas äldsta stadskärna med en modern lösning som kommer att främja både invånare, näringsliv och besökare, säger Kristina Backlund.

Dalarnas äldsta – och modernaste stadskärna

Hedemora är Dalarnas äldsta stad och grundades redan 1446 och har en stadskärna där det förflutna känns lika närvarande som samtiden. För att utföra uppdraget har det Borlängebaserade Soltechbolaget E-Mobility fått förtroendet.

– Det känns väldigt roligt att hjälpa Hedemora Energi i sitt uppdrag att stärka stadens laddinfrastruktur. Dessutom kommer laddstationen att få kortbetalning, något vi märker är mycket uppskattat bland användarna, säger Martin Götesson, vd på E-Mobility.

Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket via Klimatklivet samt genom medel från Europeiska unionen och NextGenerationEU. Enligt projektplanen ska laddarna vara på plats sommaren 2024.

För mer information, kontakta:

Martin Götesson, vd, Kalema E-Mobility
E-post:
 martin.gotesson@hyemob.se
Tel: 0243-20 41 44

Kristina Backlund, säljchef Hedemora Energi
E-post:
kristina.backlund@hedemoraenergi.se
Tel: 0225 34948

BACK