Vårt eget stadsnät

Hedemora Stadsnät är ett affärsområde inom Hedemora Energi med uppdrag att möjliggöra en fiberanslutning till boende och näringsidkare i Hedemora kommun.  Drift- och nätövervak sköts av en extern kommunikationsoperatör (KO). Det är även kommunikationsoperatörens uppgift att se till att vi har ett brett  och attraktivt utbud av tjänsteleverantörer i stadsnätet.

NYTT NORMALT LÄGE

Aldrig har väl samhället förändrats så snabbt som nu. Om någon hade sagt att vi skulle spendera en stor del av vår arbetstid under 2020-2021 hemifrån, enbart umgås i mindre konstellationer och utan jobbresor så hade knappast någon trott på det – vilken omställningsresa vi gjort, på rekordtid! Vi är helt klart mer anpassningsbara än vi trott, den insikten behöver vi ta med oss när vi blickar framåt – för det kommer att behövas.

Pandemin, som vi förhoppningsvis har bakom oss, kommer att prägla vårt samhälle under lång tid framöver. Men, det skriande behovet av att digitalisera alltifrån hemtjänst till skola illa kvickt kan också öka risken för kortsiktiga lösningar som varken är hållbara eller ekonomiska över tid. Vi har helt enkelt ett nytt normalt läge.

För att uppnå det nationella målet om snabbt bredband till alla hushåll och företag kommer det krävas mer stödmedel för att bygga ut fiber till alla – vilket är det logiska förstahandsalternativet för att så många som möjligt ska få tillgång till en snabb, säker och stabil uppkoppling och för att näten ska klara av framtidens välfärdstjänster. Vi behöver rätt förutsättningar för att bygga bort det digitala utanförskap vi ser framförallt på landsbygden. Alla förtjänar en snabb och säker uppkoppling.

internet
BACK