Priser VA

De vatten och avloppspriser som redovisas nedan är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Debitering av vatten- och avloppsavgift sker varje månad.

Prislistan fr.o.m. 2017-01-01.

Alla priser är inklusive moms

Med mätare

Avgift VS V S
Fast avgift [kr/år] 2 601 1 171 1 463
Förbrukningsavgift [kr/m3] 26,00 10,40 15,60
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 243 622 622

Utan mätare

Avgift VS V S
Fast avgift [kr/år] 2 601 1 171 1 463
Fast avgift [kr/år] 5 200 2 080 3 120
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 243 622 622

Förbrukningsavgift beräknat på 200 m3

VS = Vatten­ och spillvatten

V = Vattenförsörjning

S = Spillvattenavlopp

Df = Dag och dränvattenavlopp från fastighet

Övriga kostnader VA

Priser inklusive moms

Övriga kostnader VA Priser inklusive moms
Extra mätställe 900 kr/år
Kontroll av vattenmätare(hushållsmätare) 1 750 kr
För övriga mätare se fullständig taxa
Ned­tagning och uppsättning av vattenmätare 700 kr
Avstängning­ och påsläpp av vatten 700 kr
Länsning av vattenmätarbrunn 700 kr
Byte av sönderfryst mätare, exkl mätarkostnad 1200 kr
Kund ej anträffbar vid bokad tid 700 kr
Hyra av brandposthuvud inkl mätare 25,13 kr/dygn+förbr.
BACK