Prislista VA 2021

De vatten och avloppspriser som redovisas nedan är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Debitering av vatten- och avloppsavgift sker varje månad.

Nya taxan ger en total höjning av intäkterna med 5%. Se respektive avgift nedan.

Prislistan fr.o.m. 2021-01-01.

Alla priser är inklusive moms

Med mätare

Avgift VS V S
Fast avgift [kr/år] 3 231,60 1 454,50 1 817,00
Förbrukningsavgift [kr/m3] 30,10 12,10 18,00
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 399,40 699,70 699,70

Utan mätare

Avgift VS V S
Fast avgift [kr/år] 3 231,60 1 454,50 1 817,00
Förbrukningsavgift [kr/år] 6 020,00 2 420,00 3 600,00
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 399,40 699,70 699,70

Förbrukningsavgift beräknat på 200 m3.

 • VS = Vatten­ och spillvatten
 • V = Vattenförsörjning
 • S = Spillvattenavlopp
 • Df = Dag och dränvattenavlopp från fastighet

Övriga kostnader VA

Priser inklusive moms

 • Extra mätställe 920 kr/år
 • Kontroll av vattenmätare(hushållsmätare) 1 800 kr
 • För övriga mätare se fullständig taxa, endast mätare 1 200 kr
 • Ned­tagning och uppsättning av vattenmätare 720 kr
 • Plombering 350 kr
 • Avstängning­ och påsläpp av vatten 720 kr
 • Länsning av vattenmätarbrunn 800 kr
 • Byte av sönderfryst mätare, inkl. mätarkostnad 1800 kr
 • Kund ej anträffbar vid bokad tid 720 kr
 • Hyra av brandposthuvud inkl mätare 25,13 kr/dygn+förbr.
BACK