Prislista VA 2022

De vatten och avloppspriser som redovisas nedan är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Debitering av vatten- och avloppsavgift sker varje månad.

Nya taxan ger en total höjning av intäkterna med 6,7%. Se respektive avgift nedan.

Prislistan fr.o.m. 2022-01-01.

Alla priser är inklusive moms

Med mätare

Avgift VS V S
Fast avgift [kr/år] 3 448,00 1 552,00 1 939,00
Förbrukningsavgift [kr/m3] 32,00 13,00 19,00
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 493,00 747,00 747,00

Utan mätare

Avgift VS V S
Fast avgift [kr/år] 3 448,00 1 552,00 1 939,00
Förbrukningsavgift [kr/år] 6 400,00 2 600,00 3 800,00
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] 1 493,00 747,00 747,00

Förbrukningsavgift beräknat på 200 m3.

 • VS = Vatten­ och spillvatten
 • V = Vattenförsörjning
 • S = Spillvattenavlopp
 • Df = Dag och dränvattenavlopp från fastighet

Övriga kostnader VA

Priser inklusive moms

 • Extra mätställe 920 kr/år
 • Kontroll av vattenmätare(hushållsmätare) 1 800 kr
 • För övriga mätare se fullständig taxa, endast mätare 1 200 kr
 • Ned­tagning och uppsättning av vattenmätare 720 kr
 • Plombering 350 kr
 • Avstängning­ och påsläpp av vatten 720 kr
 • Länsning av vattenmätarbrunn 800 kr
 • Byte av sönderfryst mätare, inkl. mätarkostnad 1800 kr
 • Kund ej anträffbar vid bokad tid 720 kr
 • Hyra av brandposthuvud inkl mätare 25,13 kr/dygn+förbr.
BACK