Vattnets hårdhet

Hårdheten på vattnet kan vara bra att veta för dosering av tvätt- och diskmedel. ”Hårt vatten” innebär att vattnet innehåller mycket kalcium- eller magnesiumjoner. Är vattnet ”hårt” finns framförallt risk för utfällningar i varmvatteninstallationer.

Hårdheten på vattnet mäts i tyska hårdhetsgrader, o dH. Vattnet som levereras från Hedemora Energi har följande hårdhet.

Område grader dH
Hedemora 11
Långshyttan 4,7
Vikmanshyttan, Västerby och Pershyttan 9,7
Garpenberg 8,2
Garpenberg, Herrgården 6,5
Stjärnsund 4,0
Smedby 10
Nordansjö 8,2
Grådö och Sandsätersbro 8,6
Ingvallsbenning 10
Turbo 10
Davidshyttan och Nås 10
Intrånget 3,9
Vikbyn 7,3

Mjukt ( 0-6 dH ), Medelhårt ( 7-14 dH ), Hårt ( 15-21 dH )

BACK