Elnätet

Hedemora Elnät bedriver elnätsverksamhet i Hedemora kommun exklusive Garpenberg. Att bedriva elnätverksamhet betyder att det är vi som äger och ansvarar för elledningarna som förser ditt hus/din lägenhet med el. De som övervakar priser för elnät är Energimarknadsinspektionen.

Hedemora Elnät har tillstånd att bedriva nätverksamhet upp till 20 kV.

TILLBAKA