Frågor och svar om vatten och avlopp

Jag har fått ett sms om vattenavläsning. Varför då?
Hedemora Energi skickar regelbundet ut sms där vi ber våra kunder med vattenmätare att läsa av sin mätare och skicka in mätarställningen till oss. På så vis kontrollerar vi att du som kund betalar för det vatten du använder, och att allt är som det ska i våra ledningar.

Vattnet är vitt, vad är fel?
Det har kommit luft i dricksvattenledningen. Vattnet är helt ofarligt att dricka. Öppna alla kranar och låt vattnet rinna ett tag så blir det klart igen. Vid upptappning på kanna eller glas – låt stå en stund – alternativt rör om, så ser man att vattnet klarnar. Sker ingen förändring, ring Hedemora Energis kundtjänst.

Vattnet är brunt eller missfärgat, vad är fel?
När vattentryck i ledningar ändras kan avlagringar lossna. Detta kan ske när reparationsarbeten har skett på ledningsnätet nära dig eller om ovanligt många har spolat mycket vatten i sina kranar.

Om vattnet är grumligt, öppna alla kranar och spola ca 10-­15 minuter eller tills vattnet är klart igen. Om problemet kvarstår, ring Hedemora Energis kundtjänst. Det kan röra sig om en läcka i närområdet alternativt läcka på den privata servisen.

Kontrollera gärna om grannarna har liknande problem. Om det bara är du som har problem beror det troligtvis på servisledningen på din fastighet eller i din lägenhet. Kontakta din fastighetsskötare om du bor i lägenhet.

Vattnet har konstig smak eller lukt, vad är fel?
Smaken på kranvatten kan variera beroende på olika omständigheter. Om vattenomsättningen i ledningarna är låg och vattnet blir stående i ledningen, till exempel i semestertider, kan detta påverka vattnets smak. Även den uppvärmning som sker när vattnet uppehåller sig i ledningarna inne i fastigheter, gör att vattnet smakar lite sämre. Men efter kort spolning ska vattnet förstås vare sig smaka dåligt eller lukta illa. Om du misstänker att något är fel med vattnet ska du genast kontakta Hedemora Energis kundtjänst.

Jag har tillfälligt dåligt tryck i vattenledningen, vad ska jag göra?

  • Kontrollera vår hemsida om eventuella driftstörningar.
  • Kontrollera att ventilen vid vattenmätaren är helt öppen.
  • Kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset.
  • Kontrollera att silarna i vattenkranen inte är igensatta.

Det kan röra sig om en läcka i närområdet alternativt läcka på den privata servisen ( lyssna efter missljud). Kunden ansvarar normalt för servisledningen till 0,5m utanför tomtgräns.  Om inget av ovanstående löst problemet kontakta Hedemora energis kundtjänst.

Det kommer inget vatten i kranen?
När det inte kommer något vatten i kranen beror det oftast på en tillfällig avstängning av vattnet i samband med till exempel nyanslutningar eller servisarbeten. I undantagsfall kan det bero på en störning någonstans i ledningsnätet. Vattenavstängningar som inte är av akut karaktär meddelas i förväg till de fastigheter som berörs. Kontrollera vår hemsida om eventuella driftstörningar. Om du inte hittar någon information om vattenavstängning i ditt område kontakta Hedemora Energis kundtjänst.

Hur kontrollerar jag om jag har en vattenläcka i mitt hus?
Titta på din vattenmätare. Om du inte använder något vatten i huset ska ingen av visarna röra sig.

Jag har stopp i avloppet, vad ska jag göra?
Om du misstänker att stoppet är inne i huset; testa först med sugkopp och rensband tillsammans med hett vatten alternativt kontakta  lämplig entreprenör (rörmokare kan syna funktioner så som filter, toalettstol, handfat m.m., medan en spolfirma kan spola upp stoppet inne i huset så som på externa ledningar).

Om du har kommunalt vatten och avlopp och misstänker att stoppet är på den kommunala ledningen, kontakta Hedemora Energis kundtjänst.

Det lyser en röd lampa på pumpstationen, vad betyder det?
Det kan vara något fel på pumpstationen. Det finns kommunalägda pumpstationer och privata. Kommunala pumpstationer för mindre områden  har också larmlampa; ser ni en sådan lysa vänligen ring in. Är pumpstationen privat ansvarar du/ni själva för att åtgärda felet. Mindre villapumpstationer som satts upp av kollektivet ägs av kollektivet medan fastighetsägaren har tillsyn (inkl. elförsörjning) vilket innebär att man ska titta till samt göra felanmälan ; där är det viktigt att man kontaktar Hedemora energis kundtjänst snarast då man ser lampan lysa.

Kan jag installera en avfallskvarn?
Det är inte tillåtet att installera en avfallskvarn i hem eller på restauranger/matsalar. Anledningen till att vi nekar tillstånd är att vi i dagsläget vet för lite om effekten av avfallskvarnar på ledningsnätet t.ex. risken för stopp.

Vad har jag för ansvar för vatten och avloppsledningar inne på min fastighet?
Som fastighetsägare ansvarar du för VA-­installationen, dvs vatten­ och avloppsledningar inom fastighetens gränser fram till förbindelsepunkten. Denna är oftast placerad ca 0,5 meter utanför tomtgräns. Du ansvar även för platsen kring vattenmätaren, inklusive de avstängningsventiler som finns på båda sidor om mätaren. Mätaren får inte vara inbyggd utan ska vara lätt åtkomlig för mätarbyten och avläsning. Mätaren är Hedemora Energis egendom och ska bytas inom ett visst intervall. Du har skyldighet att följa Hedemora kommuns allmänna bestämmelser om VA samt det som regleras i VA-­taxan.

Jag ska gräva och behöver veta var ledningarna går?
Kom ihåg att anmäla på www.ledningskollen.se minst 5 arbetsdagar innan för hjälp med var de kommunala ledningarna går. Från förbindelsepunkten in till fastigheten är det fastighetsägarens ansvar och det är inte alltid vi vet var dessa ledningar går. För andra ledningsägare i samma område, kan det finnas andra inställelsetider.

BACK