Återvinning

Återvinningsstationer

Förpackningsinsamlingen i Hedemora sköts från och med 2024 av Hedemora kommun och Hedemora Energi gemensamt.  Det innebär att återvinningsstationerna i Hedemora kommun nu är vårt ansvar.

Återvinningsstationerna syftar till att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns.

Här hittar du närmaste återvinningsstation

Återkoppla från din återvinningsstation

Din återkoppling är viktig för oss! Att återvinna ska vara enkelt, trevligt och kostnadseffektivt i vår kommun.

Den första tiden kommer schemat för tömningar följa samma schema som FTI använt. Men, vart efter vi får egen, mer utförlig, statistik utifrån vikt, städning och våra kunders kommentarer, kommer det eventuellt att justeras. Allt för att säkerställa att centralerna fungerar optimalt.

Vill du återkoppla, eller felanmäla något vid din återvinningsstation kan du använda vår och kommunens felanmälan, via länken här intill.

Tömningsintervall ÅVS
Station Papper Plast Glas Metall
Garpenberg 3 ggr / vecka 2 ggr / vecka 1-2 ggr / mån 1-2 ggr / mån
Hamre Avfallsstation (ÅVC) 2-3 ggr / vecka 2 ggr / vecka 1-2 ggr / mån 1-2 ggr / mån
Bakom Hemköp vid Lappens Grill 4 ggr / vecka 2 ggr / vecka 3-4 ggr / mån 1-2 ggr / mån
Gussarvsvägen 3 4 ggr / vecka 2 ggr / vecka 2-3 ggr / mån 1-2 ggr / mån
Ivarshyttevägen 15 2 ggr / vecka 1 gång / vecka 2 ggr / mån 1-2 ggr / mån
Ishallen / folketspark 5 ggr / vecka 2-3 ggr / vecka 2-3 ggr / mån 1-2 ggr / mån
Långshyttan, OK-plan 3 ggr / vecka 2 ggr / vecka 1-2 ggr / mån 1-2 ggr / mån
Dala-Husby 2 ggr / vecka 1 gång / vecka 2-3 ggr / mån 1-2 ggr / mån
Vikmanshyttan, Tempo 2 ggr / vecka 1 gång / vecka 1-2 ggr / mån 1-2 ggr / mån
Svedjan 1 gång / vecka 2 ggr / mån Vid behov 1 gång / år

Ett mindre inlämningsställe

Ett så kallat ELIN-skåp finns placerat vid entrén till bokhandeln och Röda korset i Hedemora. Skåpet är ett extra, mindre inlämningsställe för batterier, mindre elektronikavfall samt ljuskällor.

BACK