Kundundersökning avfallstjänster

Hedemora Energi genomförde under 2019 en kundundersökning gällande nöjdheten med de avfallstjänster som Hedemora Energi erbjuder.

Resultatet från denna enkät visar att kunderna är mycket nöjda med återvinningscentralen i Hedemora, vilket är väldigt glädjande för oss här på Hedemora energi.

Enkäten visar även på att det finns ett visst missnöje med återvinningsstationerna gällande bland annat lokalisering, renlighet och tömningsfrekvens runt om i kommunen.

När enkäten genomfördes var Hedemora Energi inte ansvarig för dessa återvinningsstationer. Dessa containrar ombesörjdes då av FTI ( Förpacknings – och tidningsindustrin). Vid årsskiftet som inledde 2024 tog kommunen och Hedemora Energi över ansvaret från FTI och vi ser nu över placering samt tömning och renlighet kring stationerna.

Om du vill ta del av hela kundundersökningen så klicka här.

BACK