Kundundersökning avfallstjänster

Hedemora Energi genomförde under 2019 en kundundersökning gällande nöjdheten med de avfallstjänster som Hedemora Energi erbjuder.

Resultatet från denna enkät visar att kunderna är mycket nöjda med återvinningscentralen i Hedemora, vilket är väldigt glädjande för oss här på Hedemora energi.

Enkäten visar även på att det finns ett visst missnöje med återvinningsstationerna gällande bland annat lokalisering, renlighet och tömningsfrekvens runt om i kommunen.

Hedemora Energi vill påpeka att dessa återvinningsstationer (de gröna containrarna) inte är Hedemora Energis ansvar. Dessa containrar ombesörjs av FTI ( Förpacknings – och tidningsindustrin). Det är FTI som ansvarar för dessa containrar, vilkiet inkluderar utplacering samt tömning och renlighet kring stationerna.

Om dessa containrar är i beohv av tömning elelr om det finns andra frågor så går det utmärkt att höra av sig till FTI 020-0880310.

Om du vill ta del av hela kundundersökningen så klicka här.

BACK