En grävmaskin står parkerad vid en vägskylt med texten Långsåsen.

När du ska gräva

Oavsett om du är privatperson, företagare eller anställd i offentlig verksamhet och planerar att gräva är det ditt ansvar att se till att du har koll på de ledningar som finns i backen.

Genom att använda Ledningskollen får du kontroll på de ledningar som finns i området där du planerar att gräva och minskar risken för avgrävda ledningar. En avgrävd ledning kan medföra stora kostnader samt avbrott för dig som privatperson. Ska någon annan gräva åt dig kan du låta den göra ärendet åt dig.

  • Tjänsten finansieras med offentliga medel. Att använda Ledningskollen är gratis.
  • Du får rätt underlag
  • Genom att använda Ledningskollen och själv rita in på en karta var du vill gräva minskar du risken för missförstånd. Det ökar chansen att du får rätt underlag direkt och sparar tid.

Hedemora Energi tar hjälp av företaget Geomatikk som ser till att el, vatten, avlopp, fjärrvärme samt fiber märks ut. Kom ihåg att ett område kan ha fler ledningar än de som vi ansvarar för. Ledningskollen har hela bilden.

 

Följdfrågor på ärenden

Har du en fråga om ett befintligt ledningsanvisningsärende, kontakta Geomatikk enligt följande:

Gäller frågan akut ledningsanvisning (samhällsfara) kontaktas Geomatikk dygnet runt på 026-12 35 00. Kom ihåg att ett ärende också ska skapas i Ledningskollen.

ledningskollen logotyp

Grävanvisning

Läs mer om att Gräva, projektera eller samhällsplanera här.

BACK