Elnätet

Hedemora Elnät bedriver elnätsverksamhet i Hedemora kommun exklusive Garpenberg. Att bedriva elnätverksamhet betyder att det är vi som äger och ansvarar för elledningarna som förser ditt hus/din lägenhet med el. De som övervakar priser för elnät är Energimarknadsinspektionen.

Hedemora Elnät har tillstånd att bedriva nätverksamhet upp till 20 kV.

Nytt om energiskatten

Enligt riksdagsbeslut så fakturerar ditt elnätsföretag dig för energiskatten på el från 1 januari 2018. Detta innebär att energiskatten på el kommer att synas på fakturan ifrån Hedemora Energi fortsättningsvis istället för som idag, på elhandelsfakturan.

Länk till Skatteverket

BACK