Elnätet

Hedemora Elnät bedriver elnätsverksamhet i Hedemora kommun exklusive Garpenberg. Att bedriva elnätverksamhet betyder att det är vi som äger och ansvarar för elledningarna som förser ditt hus/din lägenhet med el. De som övervakar priser för elnät är Energimarknadsinspektionen.

Hedemora Elnät har tillstånd att bedriva nätverksamhet från 0.4 till 24 kV.

Energiskatten

Enligt riksdagsbeslut så fakturerar ditt elnätsföretag dig för energiskatten på el från 1 januari 2018. Detta innebär att energiskatten på el kommer att synas på fakturan ifrån Hedemora Energi fortsättningsvis istället för som idag, på elhandelsfakturan.

Länk till Skatteverket

Energi

Ström – en rörelse eller flöde av elektriskt laddade partiklar som vanligen mäts i ampere.
Spänning – förmågan hos ett elektrisk fält att utföra arbete, vilket vanligen mäts i volt.
Effekt – mängden arbete uträttat per tidsenhet, mäts i watt.

Exempel: en spisplatta som har effekten 1 000 watt och är påslagen en timme har förbrukat 1 kWh (kilowattimme).

Nedan redogörs för de vanligaste begreppen som används då man talar om energi:

V (volt)
kV (kilovolt) 1 000 volt.
W (watt) anger effekt (energi per tidsenhet).
kW (kilowatt) 1 000 watt.
MW (megawatt) 1 000 000 watt.
GW (gigawatt) 1 000 000 000 watt.
TW (terawatt) 1 000 000 000 000 watt.
1 kWh (kilowattimme) 1 kilowatt under en timme.
1 MWh (megawattimme) 1 000 kilowattimmar.
1 GWh (gigawattimme) 1 000 000 kilowattimmar.
1 TWh (terawattimme) 1 000 000 000 kilowattimmar.

1 kWh räcker till…
Bastu     5000 W,  12 minuter
Brödrost 1000 W,   1 timme
Dator          200 W,   5 timmar
Glödlampa  25 W, 40 timmar
Lågenergi-lampa           7 W, 143 timmar
TV                100 W, 10 timmar

Visste du att …
Varje grads sänkning av inomhustemperaturen sänker energiåtgången för uppvärmning med ca 5%

Läs mer på www.energikunskap.se

BACK