Källaröversvämning

Om du drabbas av en källaröversvämning till följd av att avloppsvatten tränger upp ur golvbrunnar bör följande göras:

  • Bryt all elektrisk ström, förutom till länspump, i de översvämmade utrymmena.
  • Försök att ösa eller pumpa bort så mycket som möjligt av vattnet.
  • Ring slam­ och spolentreprenör.
  • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
  • Ring försäkringsbolaget.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning
  • Om felet beror på stopp i den allmänna avloppsledningen ska du så snart som möjligt ringa och felanmäla till Hedemora Energi AB.
översvämning
BACK