Tillsammans arbetar vi för att allt mer av vårt avfall ska återanvändas eller återvinnas. Priserna för att hantera ditt avfall bygger också på ett upplägg som gör att ju mer du sorterar, desto billigare blir din avgift.

I den fasta avgiften, det som kallas grundavgiften, ingår bland annat kostnader för Återvinningscentralen i Hamre samt administration, information och kundservice. Det är därmed en kostnad som alla betalar för tjänster alla har tillgång till, oavsett om du har tunnor eller inte.

Hämtningskostnaderna (den rörliga avgiften) ska i sin tur täcka kostnaderna för bland annat insamling och behandling av hushållsavfallet samt för kärl och kompostpåsar.

Prislista för avfall

Här hittar du samtliga priser för hantering av avfall. Avgifterna gäller från och med 2024-01-01. Siffrorna nedan är inklusive moms.

Länk till prislista för verksamhetsavfall hittar du här.

Hushållsavfall Priser
Småhus, åretrunthämtning
Grundavgift
            1 258
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
          1 016
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var tredje månad
            695
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
            964
kr/år
Fritidshus, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift
            815
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
            636
kr/år
140 l komposterbartavfall, hämtning varannan vecka
            525
kr/år
Flerbostadshus,åretrunthämtning
Grundavgift per lägenhet
            725
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
          5 166
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
          2 583
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat var fjärde vecka
            1 295
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
        13 446
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
        6 724
kr/år
660 l brännbart avfall hämtat var fjärde vecka
        3 366
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varje vecka
          4 838
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
          2 419
kr/år
Övrig verksamhet
Grundavgift företag
          1 258
kr/år
Grundavgift sommarverksamheter
          1 258
kr/år
Brännbart 190L varje vecka
          5 166
kr/år
Brännbart 660L varje vecka
          13 446
kr/år
Brännbart 660L varannan vecka
          6 724
kr/år
Matavfall 140L varje vecka
          4 838
kr/år
Matavfall 140L varannan vecka
          2 419
kr/år
Gemensamhetsanläggning, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift per lägenhet eller andel
            725
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
        1 135
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
      2 991
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka 1 024 kr/år
Tillfälliga verksamheter
Administrativ avgift 593 kr
Brännbart 190L 420 kr/tömning
Brännbart 660L 420 kr/tömning
Matavfall 140L 420 kr/tömning
Övriga avgifter
Extra tömning av kärl
             420
kr/gång och kärl
Container 6 eller 8 m3 för brännbart avfall, tömning varje, varannan eller var fjärde vecka eller budning
             509
kr/m3 och gång
Tömning av underjordsbehållare
             1 460
kr/tömning
Behandlingsavgift brännbart avfall
Ej beslutad
m3
Behandlingsavgift matavfall
Ej beslutad
m3

 

 

Latrin, behållaren ingår i avgifterna. Latrinkärlen hämtas den första varje månad. Infaller det på en helg, så blir hämtningen på måndagen
Småhus, hämtning 1 gång per månad,   latrinbehållare 30 liter 4 660 kr
Fritidshus, hämtning 1 gång per månad under perioden 1 maj – 30 september (6 hämtningar),   latrinbehållare 30 liter
2 413
kr
Extra tömning latrin
432
kr
Slam
< 3 m3
1 554
kr/tömning
3-6 m3
       2 198
kr/tömning
6-9 m3 2 866 kr/tömning
9-12 m3 3 541 kr/tömning
Extra slang vid tömning 18 kr/m
Akuttömning 1140 kr tilläggskostnad
Tungt lock avgift 296 kr
Återfyllnad av vattenfas 711 kr
BDT 599 kr/tömning
Bomkörning (väg fram till slambrunn hindrad) Tömningskostnad faktureras

 

Läs mer om slamtömning här.

BACK