Tillsammans arbetar vi för att allt mer av vårt avfall ska återanvändas eller återvinnas. Priserna för att hantera ditt avfall bygger också på ett upplägg som gör att ju mer du sorterar, desto billigare blir din avgift.

I den fasta avgiften, det som kallas grundavgiften, ingår bland annat kostnader för Återvinningscentralen i Hamre samt administration, information och kundservice. Det är därmed en kostnad som alla betalar för tjänster alla har tillgång till, oavsett om du har tunnor eller inte.

Hämtningskostnaderna (den rörliga avgiften) ska i sin tur täcka kostnaderna för bland annat insamling och behandling av hushållsavfallet samt för kärl och kompostpåsar.

Prislista för avfall

Här hittar du samtliga priser för hantering av avfall. Avgifterna gäller från och med 2023-01-01. Siffrorna nedan är inklusive moms.

Länk till prislista för verksamhetsavfall hittar du här.

Hushållsavfall Priser
Småhus, åretrunthämtning
Grundavgift
            1 103
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
          891
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var tredje månad
            609
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
            846
kr/år
Fritidshus, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift
            714
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
            558
kr/år
140 l komposterbartavfall, hämtning varannan vecka
            461
kr/år
Flerbostadshus,åretrunthämtning
Grundavgift per lägenhet
            635
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
          4 531
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
          2 265
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat var fjärde vecka
            1 136
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
        11 795
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
        5 898
kr/år
660 l brännbart avfall hämtat var fjärde vecka
        2 953
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varje vecka
          4 243
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
          2 122
kr/år
Övrig verksamhet
Grundavgift företag
          1 103
kr/år
Grundavgift sommarverksamheter
          1 103
kr/år
Brännbart 190L varje vecka
          4 531
kr/år
Brännbart 660L varje vecka
          11 795
kr/år
Brännbart 660L varannan vecka
          5 898
kr/år
Matavfall 140L varje vecka
          4 243
kr/år
Matavfall 140L varannan vecka
          2 122
kr/år
Gemensamhetsanläggning, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift per lägenhet eller andel
            636
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
        995
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
      2 624
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka 899 kr/år
Tillfälliga verksamheter
Administrativ avgift 520 kr
Brännbart 190L 368 kr/tömning
Brännbart 660L 368 kr/tömning
Matavfall 140L 368 kr/tömning
Övriga avgifter
Extra tömning av kärl
             368
kr/gång och kärl
Container 6 eller 8 m3 för brännbart avfall, tömning varje, varannan eller var fjärde vecka eller budning
             446
kr/m3 och gång
Tömning av underjordsbehållare
             1 281
kr/tömning
Behandlingsavgift brännbart avfall
Ej beslutad
m3
Behandlingsavgift matavfall
Ej beslutad
m3

 

 

Latrin, behållaren ingår i avgifterna. Latrinkärlen hämtas den första varje månad. Infaller det på en helg, så blir hämtningen på måndagen
Småhus, hämtning 1 gång per månad,   latrinbehållare 30 liter 4 088 kr
Fritidshus, hämtning 1 gång per månad under perioden 1 maj – 30 september (6 hämtningar),   latrinbehållare 30 liter
2 116
kr
Extra tömning latrin
379
kr
Slam
< 3 m3
1 363
kr/tömning
3-6 m3
       1 928
kr/tömning
6-9 m3 2 515 kr/tömning
9-12 m3 3 106 kr/tömning
Extra slang vid tömning 16 kr/m
Akuttömning 1000 kr tilläggskostnad
Tungt lock avgift 260 kr
Återfyllnad av vattenfas 624 kr
BDT 525 kr/tömning
Bomkörning (väg fram till slambrunn hindrad) Tömningskostnad faktureras

 

Läs mer om slamtömning här.

BACK