I januari tog vi över insamlingen av förpackningsavfall i Hedemora från FTI. Det innebär lite nyheter gällande ekonomi för dig som är hyresvärd eller bostadsrättsförening som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall (FNI).

Bidrag för fastighetsnära insamling av förpackningar

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i Hedemora med insamling av förpackningsavfall, FNI, för sina boende och hyresgäster på fastigheten har rätt till ett bidrag. Det kan vara insamling i miljörum, miljöstugor, bottentömmande behållare med mera på fastigheten. Bidraget ska uppmuntra till att underlätta sorteringen av förpackningsavfall för de boende.

Bidraget grundar sig på den modell som är fastslagen av Naturvårdsverket och som bekostas av förpackningsproducenterna. Bidraget kommer oftast inte att täcka hela kostnaden för insamlingen men är ett bidrag till er som har FNI.

Bidragsmodellen grundar sig på två delar

 • Antal hushåll och eventuella samlokaliserade verksamheter som är anslutna till insamlingen. Samlokaliserad verksamhet är ett företag som hyr lokaler på en fastighet, som inte har eget avfallsabonnemang utan använder samma avfallstjänst som de boende. Här räknas den som ett hushåll. Verksamheter med egna avfallsabonnemang hos oss räknas inte in här.
 • Hämtning minst en gång per kvartal av:
  • pappersförpackningar,
  • plastförpackningar,
  • glasförpackningar och
  • metallförpackningar

Ni behöver inte ha alla avfallsslag (fraktioner) för att få bidrag. Ni får bidrag för de fraktioner ni erbjuder boende och hyresgäster. Vi uppmuntrar, men ställer inte krav på, att ni erbjuder förpackningsinsamling förrän 2027. Vi ger heller inte finansiellt stöd för ombyggnad eller inrättande av det.

Anlita godkänd leverantör

För att få bidrag krävs att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar använder sig av en auktoriserad, godkänd leverantör för att hämta avfallet. Auktoriserade leverantörer idag är:

 • Maserfrakt
 • Stena
 • PreZero.
BACK