Nätnytta uppstår när en mikroproducent matar in överskottsel till elnätet. När en mikroproducent säljer solel minskar överföringskostnader och elförluster i elnätet, och därmed för oss som elnätsföretag. Som mikroproducent av el har man därför rätt att få ersättning av elnätsföretaget för varje inmatad kWh.

Från 1 april 2023 ersätter Hedemora Energi microproducenter i vårt elnät med samma summa oavsett vart i kommunen man bor. Tidigare har ersättningsnivån till våra microproducenter sett olika ut eftersom den baserats på regionnätsinnehavarens avgifter till oss. Vi värnar om er och krånglar inte till det, vi ger alla microproducenter samma ersättningsnivå.

Nätnytta ersättningsnivå: 6,9 öre/kWh

Ersättningen gäller från och med 1 april 2023.

Garpenberg: Hedemora Energi är inte nätägare och hänvisar här till Vattenfall som är nätägare.

Fakta om nätnytta

  • Nätnytta är en ersättning som betalas ut av elnätsföretag till mikroproducenter.
  • Solcellsägare får en summa per kWh i ersättning för nätnytta.
  • Elnätsbolagen är skyldiga att betala ut ersättning för nätnytta.
  • Nätnytta uppstår när elnätet blir mindre belastat eftersom elproduktionen sker närmare elförbrukningen.
BACK