Solenergi – perfekt i soliga Hedemora

Solel är en fantastisk källa till energi, och en bra möjlighet för dig som vill bidra till effektiva, klimatsmarta och lokala sätt att producera el. Dessutom är solel en möjlighet att öka värdet på din fastighet, samt förstås producera egen el.

Hedemora har många soltimmar, och vi konstaterar att antalet mikroproducenter i kommunen stadigt växer.

Sälj ditt elöverskott till oss

Vi köper gärna ditt överskott av el. Som elproducent får du oftast ett överskott av el. Det överskottet köper vi gärna av dig för spotpris, det vill säga marknadspriset för varje timme på den nordiska elbörsen.

Vårt avtal är enkelt. Inga knepiga avdrag, inga dolda avgifter. Du får bra betalt, helt enkelt.

Eftersom din elproduktion bidrar till att förlusterna minskar i det allmänna elnätet kan ditt elnätsföretag ersätta dig för din överproduktion i form av nätnytta. Kontakta ditt elnätsföretag för mer information om ersättningsnivån. Är ditt elnätsbolag Hedemora Energi? Läs mer om nätnytta och ersättningar här.

För att vi ska kunna köpa din överskottsel krävs följande

 • Du är eller blir elhandelskund hos Hedemora Energi i samband med att produktionsavtalet tecknas.
 • Din elproduktion är förnybar.
 • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
 • Anläggningen är fast ansluten till elnätet.
 • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
 • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
 • Din elproduktion är max 30 000 kWh/år.

Har du planer på en större anläggning än det som ryms här? Välkommen att ta kontakt så återkommer vi med ett förslag till upplägg.

 

Så blir du mikroproducent

Energimyndigheten ger bra råd och guider för dig som funderar på solel. Solelportalen – en vägledning om solceller (energimyndigheten.se)

Efterfrågan på installation av solceller är just nu hög, och vi märker av att såväl seriösa som oseriösa företag arbetar på marknaden. Begär offert och ta referenser så att du har god kunskap om företaget du anlitar för din anläggning.

Stegen mot en egen anläggning:

När du valt installatör för din anläggning kommer företaget att föranmäla din anläggning till oss. Det är ett viktigt steg där vi kan kontrollera den i ett så tidigt skede som möjligt. En föranmälan innebär att vi kontrollerar om en mikroproduktionsanläggning är möjlig samt lämplig på den plats du önskar.

Därefter lämnar vi ett installationsmedgivande, alternativt så lämnar vi en offert på de förbättringar som krävs innan vi kan säga ja till din anläggning.

När din installatör sedan är färdig med din anläggning får vi ett meddelande. Därefter är det vår tur att besiktiga anläggningen, vilket vi gör inom fem veckor. När vi därefter registrerat anläggningen för elproduktion är du redo att såväl producera, som börja sälja din el.

Välkommen in i energibranschen!

Följande krävs dessutom:

 • För att Hedemora Elnäts personal ska kunna arbeta säkert på matande elnät ska det finnas en elkopplare för bortkoppling av produktionsanläggningen utomhus. Den ska vara av typen lastfrånskiljare, vara blockerbar i öppet läge samt med oberoende handmanöver.
 • Produktionsanläggningar över 3 kW ska vara 3-fasanslutna.
 • Uppmärkning ska göras i kundanläggningen som varnar för att det finns en produktionsanläggning ansluten samt vilken brytare som kan användas för frånkoppling av produktionsanläggningen.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Nya regler för mikroproducenter

Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelade nyligen att reduktionen av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar slopas. Vad innebär förändringen för solelproducenter egentligen? För dig som har en liten villaanläggning och en och samma säkring för både in- och utmatning på elnätet är svaret: Förmodligen ingenting.

Läs mer här: Nya elnätsregler för solceller påverkar troligtvis få villaägare – Hedemora Energi

BACK