Intresserad av egen elproduktion?

Kontakta Kundtjänst på telefonnummer 0225-349 00.

Tillsamman kan vi bidra att minska klimatförändringar, och det kan vara bra början genom att tänka hur kan man använda naturresurser och få nytta av det. Det kan vara bra att tänka använda solen för att producera egen elproduktion till exempel, och det är en ekonomisk affär också som du kan spara pengar och kunna få nätnytta från Hedemora Elnät,

Ersättning för sk nätnytta ligger på 3,92 öre/kWh.

Den utbetalas under förutsättning att kunden skickat momsregistreringsnummer till Hedemora Elnät inom 10 dagar från att kund eller av kund anlitad installatör skickat in denna anmälan. I annat fall antas att kund inte har momsregistreringsnummer, och du kan sälja överskottet av producerat el. Hedemora Elnät köper inte längre el från mikroproduktion. Kunder som vill sälja el behöver kontakta sin elhandlare, som enligt lag måste köpa överskottsproduktionen av mikroproducenter. För mer information kontakta din elhandlare.

Så blir du mikroproducent

Innan kunden ansluter mikroproduktionsanläggning måste elinstallatören fylla i Föranmälan och anmälan för mikroproduktion ska vara påskrivet av både installatör och kund, se https://foranmalan.nu/.
Hedemora Elnät lämnar besked till kunden med medgivande eller avslag på Föranmälan.

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda:

  • Kunden ansvarar för att tekniska villkor uppfylls samt att installationen följer Energiföretagens Publikation ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP”

https://www.energiforetagen.se/forlag/elnat/anslutning-av-elproduktion-till-lagspanningsnatet-ALP/

  • För att Hedemora Elnäts personal ska kunna arbeta säkert på matande elnät ska det finnas en elkopplare för bortkoppling av produktionsanläggningen utomhus. Den ska vara av typen lastfrånskiljare, vara blockerbar i öppet läge samt med oberoende handmanöver.
  • Produktionsanläggningar över 3 kW ska vara 3-fasanslutna.
  • Uppmärkning ska göras i kundanläggningen som varnar för att det finns en produktionsanläggning ansluten samt vilken brytare som kan användas för frånkoppling av produktionsanläggningen.
  • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
  • Befintlig elmätare byts ut till en som mäter både konsumtion och produktion. Detta mätarbyte är kostnadsfritt och utförs av Hedemora Elnät.

Vi eventuella frågor

Ni är välkomna att Kontakta Teknisk Kundtjänst på telefon 0225-34 900

BACK